Inženýrské stavby

  

Stavba: Vypouštění odpadních vod, Elektrárna Štěchovice

Objednatel: ČEZ a.s., Duhová 2/144, 140 53 Praha 4
Doba výstavby
: 10 až 12/2010 
Cena díla
: 889.764,- Kč

EŠT - pohled do jímky, osazení technoilogie / Referenční list

  

Stavba: Výstavba rodinných domů Šestajovice, inženýrské sítě a komunikace

Objednatel: Technické služby obce Šestajovice, s.r.o., Husova 60, 250 92 Šestajovice
Doba výstavby
: 01/2009 až 07/2010 
Cena díla
: 35.461 tis.,- Kč

Šestajovice - komunikace / Referenční list

  

Stavba: TV Dolní Počernice, etapa 0016 - Barborka

Objednatel: Hl. město Praha, odbor MI MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Doba výstavby
: 09 až 11/2009 
Cena díla
: 4.350 tis.,- Kč

Dolní Počernice - Barborka, zastávka bus / Referenční list

 

Stavba: Prodejní a servisní centrum Prague West, Praha 5, inženýrské sítě

Objednatel: Metrostav a.s. Divize 7
Doba výstavby
: 06/2008 až 10/2008
Cena díla
: 12.921.100,- Kč

Přípojka vody vč. vodoměrné šachty / Referenční list

 

Stavba: ČOV Čertousy – III. část

Objednatel: SKANSKA CZ, a.s., závod Čechy, Murmanská 4/1475, 100 05  Praha 10
Doba výstavby
: 02/2008 až 06/2008
Cena díla
: 11.433,5 tis.,- Kč

Betonáž kanálu – žlab oddělení dešťových vod / Referenční list

 

Stavba: ASKO Štěrboholy


Objednatel: Metrostav, a.s., divize 6, U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9
Doba výstavby
: 10/2007 až 04/2008
Cena díla
: 17.210 tis.,- Kč

RASKO Šterboholy - komunikace 

 

Stavba: č. 0134 TV Dolní Počernice – I. a II. etapa

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor MI MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
Doba výstavby I. etapy:
04/2004 – 304 dnů
Cena díla
: 35.293 tis.,- Kč
Doba výstavby II. etapy
: 10/2006 až 04/2008
Cena díla:
24.473 tis.,- Kč

Komunikace zámková dlažba, parkovací stání, sadová úprava
Referenční list I.etapa / Referenční list II.etapa

 

Stavba: Rekonstrukce Radlického sběrače-Praha 5, II. a IV. etapa: hloubková kanalizace

Objednatel: Metrostav, a.s. Divize 1, Radlická 2000/3, Praha 5
Doba výstavby
: II. etapy 04/2008 až 08/2008 
Cena díla
: 7.997 tis.,- Kč
Doba výstavby
: IV. etapy 08/2007 až 10/2007 
Cena díla
: 2.400 tis.,- Kč

Stoka KT DN 1000 v zapažené rýze – práce za provozu
Referenční list II.etapa / Referenční list IV.etapa

  

Stavba: Obytný soubor Císařka – venkovní kanalizace vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, STL plynovod

Objednatel: Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00  Praha 8
Doba výstavby
: 09/2005 až 10/2006
Cena díla
: 19.513 tis.,- Kč

Retenční šachta / Referenční list