Vodohospodářské stavby

 

 
Stavba: Lužnice, ř. km 46,464 - jez Soukeník, oprava jezu a vorové vpusti

Objednatel: Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Doba výstavby
: 07 až 12/2010 
Cena díla
: 7.486 tis.,- Kč

Zemní práce pod přelivnou hranou jezu

 

Stavba: Protipovodňová opatření – Zbraslav jih

Objednatel: Zakládání Group, a.s., Rohanský ostrov 641, 186 00  Praha 8
Doba výstavby
: 06/2009 až 05/2010
Cena díla
: 2.110 tis.,- Kč

Výztuž betonové stěny protipovodňového opatření

  

Stavba: Protipovodňová opatření - Radotín

Objednatel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02  Brno - střed
Doba výstavby
: 03/2009 až 01/2010
Cena díla
: 43.478 tis.,- Kč

Protipovodňová betonová stěna / Referenční list

   

Stavba: Autocentrum Renault Zličín – retenční nádrž

Objednatel: PSG-International, a.s., Zarámí 4077, 760 40  Zlín
Doba výstavby
: 05/2004 až 07/2004
Cena díla
: 8.600 tis.,- Kč

Retenční nádrž – žlb. konstrukce

  

Stavba:  Čerpací šachta – kanalizace Písnice,
TV Libuš – st.č. 0088, etapa 0005 – odkanalizování Písnice, ul. V Zákopech

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor MI MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
Doba výstavby:
01/2004 –  90 dnů
Cena díla
: 8.312 tis.,- Kč

Výstavba čerpací šachty

  

Stavba: Opevnění břehu Vltavy - Veltrusy

Objednatel: Zakládání Group, a.s., Rohanský ostrov 641, 186 00  Praha 8
Doba výstavby
: 08/2003 až 09/2003
Cena díla
: 3.375 tis.,- Kč

Opevnění břehu obkladem z lomového kamene