Stavební firma Walco CZ spol. s.r.o.

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku. Poptávky posílejte na info@walco.cz, viz "kontakt"

 • Profil společnosti: Společnost Walco CZ, s.r.o. vznikla v roce 1998. Naše společnost dnes využívá bohaté zkušenosti techniků a dělníků z realizovaných staveb. Hlavním principem je přizpůsobivost, spolehlivost a kvalita. Základní činností společnosti jsou komplexní dodávky: pozemního stavitelství - všech konstrukčních systémů, novostavby i rekonstrukce, inženýrských staveb - zejména kanalizačních a vodovodních sítí, přípojek, komunikací a zpevněných ploch, provádění vodohospodářských staveb - opevnění koryt a toků, ČOV, úprav toků, retenčních nádrží, čerpacích stanic.
• Působnost společnosti: Česká republika.
• Vybavenost společnosti: Společnost disponuje běžným vybavením, tj. stavební dvůr se zámečnickou dílnou, skladové hospodářství, malá mechanizace, systémové bednění PERI, systémové pažení výkopů VERBAU, autodoprava, mobilní ZS, rypadla, nakladače, bourací kladiva
• Personální složení: 10 techniků (stavbyvedoucí, mistři výroby, příprava staveb) 33 dělnické profese (zedník, tesař, zámečník, betonář, svářeč, montér kanalizačních potrubí, řidič, provozní elektrikář)
• Obchodní obrat:

1998: 17,3 mil. Kč     
2010: 126,0 mil. Kč
2017:  76,3 mil Kč

 

Společnost je pojištěna u pojišťovny Generali a.s. na stavby do celkové výše 20 mil.Kč.